Legislativní novinky v roce 2023 a 2024? „Nenechte se zaskočit, pomůžeme vám s tím,“ uklidňuje HELIOS konzultantka Irena Adamová.

23. října, 2023 | Novinky

Naše společnost coalios s. r. o. myslí na všechny možné proměnné a sdílí informace i směrem k veřejnosti. HELIOS konzultantka Irena Adamová reaguje na probíhající legislativní změny. Jak se dotkne menších a středních podniků? To se dozvíte v jejím blogu.

Již 1.října 2023 nabyla účinnosti velká novela zákoníku práce a jeho další ustanovení nabývají účinnosti 1.ledna 2024. A vzhledem k tomu, že Sněmovna 13.října 2023 podpořila vládní konsolidační balíček, čekají nás velké legislativní změny i v oblasti daňových zákonů. A pozadu nezůstávají ani zákony upravující oblast sociálního zabezpečení, kde se změny týkají například elektronických žádostí o důchod!

A jaké jsou ty nejzásadnější změny v oblasti personální a mzdové?

Rozšířila se informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům například o zkušební době, týdenní pracovní době, rozsahu práce přesčas nebo o podmínkách elektronického doručování písemností.

U dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy u dohod o provedení práce a u dohod o pracovní činnosti, se mění v podstatě všechno! „Nově musí zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhnout písemně pracovní dobu. Stejně jako u pracovní smlouvy musí být sjednána pracovní doba a doba odpočinku,“ prozrazuje Irena Adamová. „A od ledna se dohodáře budou týkat také překážky v práci a nárok na dovolenou, pro který se zavádí vzorec výpočtu délky dovolené,“ upozorňuje.

Od 1.1.2024 by u dohod mělo dojít k zastropování úlev a odvodů. Nově budou stanoveny dva limity pro účast zaměstnance na pojištění. První limit by měl být stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25% průměrné mzdy a druhý limit se bude týkat souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40% průměrné mzdy. „Pokud zaměstnanec překročí jeden z limitů, bude muset platit pojistné. A aby bylo možné kontrolovat ten druhý limit, měla by být zavedena nová evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod,“ popisuje Irena Adamová. Bude zaveden registr a zaměstnavatelé budou mít novou ohlašovací povinnost – nástupy a ukončení budou hlásit do 8 dní a hlásit se budou i dosažené příjmy.

„Volná“ práce na dálku? Nově s písemnou dohodou!

I s prací na dálku neboli home officeem, je to úplně jinak. „Novinkou je povinnost písemné dohody o konání práce na dálku. Zákoník práce nově stanovuje také pravidla pro výpočet a splatnost nákladů zaměstnance spojených s prací na dálku a v této souvislosti stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí paušální částku náhrad –  od 1.1.2024 je v návrhu částka 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku,“ vypočítává Irena Adamová.

Jak to bude s daněmi? Těch se týkají další velké změny!

Nejvýznamnější změny v oblasti daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a dalších daní:

  • Změna sazeb DPH – místo stávajících tří sazeb 10, 15 a 21% mají být jen dvě, a to 12 a 21%. Změny se dotknou například knih, které budou od daně osvobozené. Ve 12% sazbě by měly být například potraviny, stavební práce pro bydlení, léky a zdravotní pomůcky, vodné a stočné nebo ubytovací a stravovací služby atd. A do 21% sazby jsou nově zařazeny nápoje, čepované pivo, úklid, kadeřnické služby a další.
  • Změny u zaměstnaneckých benefitů – všechny dosud osvobozené nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci například na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, tištěné knihy atd. budou od daně z příjmu osvobozeny do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 20 162 korun). Zvýhodnění penzijního spoření zůstane stejné a sjednoceny budou příspěvky zaměstnavatele na stravování.

Zaměstnancům se zvýší nemocenské pojištění. Aktuálně se platí na straně zaměstnavatele ve výši 2,1% hrubé mzdy. Ponovu by se mělo zavést nemocenské pojištění i na straně zaměstnance, a to ve výši 0,6 %.

Seškrtány by měly být i slevy na dani a daňové výjimky. Například u daně z příjmů fyzických osob se upraví sleva na manželku/manžela, bude výhradně pro pečující o dítě pouze do 3 let věku. Úplně zrušeno by mělo být školkovné a sleva na studenta.

Změny se dotknou i daně z příjmů právnických osob, daň stoupne z 19 na 21 procent. Dojde ke zvýšení daně z nemovitosti, zvýší se minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ, zvýší se spotřební daň z tabáku, alkoholu a hazardu. Sníží se příspěvek na stavební spoření, zpřísní se podpora v nezaměstnanosti, dražší bude dálniční známka (od března 2024 z dosavadních 1500 Kč na 2300 Kč), zrušeny budou odpočty na členské příspěvky odborům atd.

Legislativních změn se uživatelé HELIOSu nemusí bát. coalios je v tom nenechá!

Je nesmírně důležité si uvědomit, že legislativní změny se dotknout i jednoho z nejmodernějších informačních systémů HELIOS iNuvio. Strach z toho ale mít nemusíte, jelikož si naše HELIOS konzultantka se specializací na účetnictví a ekonomiku pro všechny připravuje školení. „Reagovat na legislativní změny můžeme například novými kalendáři nebo mzdovými složkami,“ nechává nakouknout pod pokličku Irena Adamová. „Jak aplikovat legislativní změny v HELIOS iNuvio si řekneme a ukážeme v druhé polovině ledna v rámci připravovaného on-line školení,“ těší se Irena Adamová.