coalshop connector

Coalshop connector je expertním řešením pro propojení libovolného e-shopu a informačních systémů HELIOS Easy a iNuvio. Coalshop neřeší jen otázku přenosů dat z a do e-shopu, ale řeší komplexně veškeré otázky propojení se světem e-commerce.

Jde o systém s mohutnou parametrizací a obecné řešení vhodné pro libovolné projekty – obtížně budete průřezem ERP hledat řešení s tolika možnostmi! Coalshop connetor tak eliminuje nešvar průřezem custom řešení informačních systémů, kdy téměř každá implementace má zdroje pro dané prvky jinde – typicky se jedná o popisky produktů pro různé e-shopy.

Coalshop přináší novou unikátní logiku!

Coalshop connector umožňuje i nestandardní zdroje jednoduše namapovat do polí, které e-shop potřebuje. Navíc obsahuje veškeré nástroje, jak splnit standardní i custom požadavky, a to s mnohem menší námahou než u jiných řešení​. Včetně nástrojů parametrizace drtivé většiny zdrojů v API. Proto pokud ve standardu API chybí nějaký parametr, nejdeme cestou, že custom rozšiřujeme programově API, ale použijeme k tomu naše standardní nástroje, pomocí kterých si custom parametr vytvoří i uživatel.

Další výhody coalshop connectoru?

 • Propojuje nejen e-shopy, ale také aplikace pro obchodníky.
 • Jde o řešení nezávislé na jediném informačním systému​ nebo e-shopu a je snadno přenositelné na jiné projekty.
 • Ve standardu jsou všechny zdroje připraveny na multishop, multicurrency, multilanguage​.
 • Je možné např. definovat alternativní zboží pro B2B zákazníky na slovenském e-shopu, zatímco český B2C zákazník bude mít zobrazeny alternativní produkty zcela jiné.
 • Vysoká bezpečnost přenosů, a to díky vícevrstvé architektuře.

Jak to všechno funguje?

 • Propojuje nejen e-shopy, ale také aplikace pro obchodníky.
 • Jde o řešení nezávislé na jediném informačním systému​ nebo e-shopu a je snadno přenositelné na jiné projekty.
 • Ve standardu jsou všechny zdroje připraveny na multishop, multicurrency, multilanguage​.
 • Je možné např. definovat alternativní zboží pro B2B zákazníky na slovenském e-shopu, zatímco český B2C zákazník bude mít zobrazeny alternativní produkty zcela jiné.
 • Vysoká bezpečnost přenosů, a to díky vícevrstvé architektuře.
coalshop connector ilustrace

Aplikace má uživatelskou část ve webovém prostředí, kde je uživatel schopen měnit konfigurace jednotlivých e-shopů, logování a dalších ovládacích prvků. Tyto ovladače může využít i v prostředí HELIOSu.

Ovládací prvky product managementu a dalších funkcí může uživatel využívat v prostředí HELIOS, ale je také možné tyto prvky spouštět ve webovém prostředí a ovládat řadu prvků i mimo ERP. Jedná se o převažující trend zejména pro firmy, u kterých se o produkty starají externí pracovníci, kteří preferují webové aplikace před strukturou klasických ERP. Není třeba jim připravovat vzdálenou plochu a přístupy do ERP!

Je to vždy o lidech.

Coalshop connector je velmi vyspělý, ale stále platí, že pro správné fungování je nutné vhodné nastavení a zároveň vysvětlení individuálních požadavků e-shop týmu a poskytovat mu součinnost tak, aby projekt mohl naběhnout velmi rychle. Coalshop má propracovanou metodickou dokumentaci, takže jeho standard může nasazovat libovolný konzultant.

Pro jakýkoliv projekt má coalios tým špičkových konzultantů, kteří mají velké zkušenosti s integracemi světa ERP a e-commerce a provedou zákazníka celým procesem a pomohou navrhnout a realizovat řešení, které bude efektivní průřezem ERP i e-shopu. Neváhejte nás kontaktovat.

Výhoda i pro dodavatele e-shopu.

Díky coalshop connectoru získá dodavatel e-shopu komunikační platformu a rychle může splnit i nejnáročnější požadavky. Má k dispozici simulační prostředí, může si implementovat jen pár vybraných atributů a netrávit desítky hodin napojováním dat, které pak ani nevyužije.

Přínosy řešení.

 • Efektivita.​
 • Bezpečnost.
 • Přehled a kontrola nad daty​.
 • Úspora času a eliminace chyb.
 • Velmi moderní a praxí prověřená technologie.
 • Rychlost nasazení, jako u společnosti Asklepion (více čtěte zde)  – zavedení do ostrého provozu s platformou Shoptet od objednání za pár dní! Ve vánoční sezóně pomohlo Asklepionu řešení zásadně zvládat skokový nárůst objednávek.
 • Rychlost, úspornost přenosů a nízké zatížení serveru.
 • Efektivní přenos dat – e-shop si nemusí natahovat pokaždé všechna data ale naše API mu nadělí jen to, co si má od minule občerstvit a řekne mu to přesně ve chvíli, kdy se tak ve HELIOSu stane​. Tím zásadně šetří zdroje serveru i e-shopu.
 • Parametrizace​ umožňuje rozvoj do budoucna rychleji a levněji.
 • Konkurenční výhoda a zvýšení spolehlivosti​.
 • Konkurenční výhoda – rozsah řešených požadavků umožní provozovateli obchodu zavést funkce, které potřebuji pro získání konkurenční výhody. Konkurenční výhodu, kterou obchod získá standardem je nesmírně vysoká spolehlivost a tím i garance odbavení objednávky včas.
 • Nižší provozní náklady​ = automatizace, zabudované kontroly, intuitivní ovládaní, nástroje pro rozvoj​.

Kontaktujte nás

Foto Michal Kašpar
Michal Kašpar
Produktový manažer